ספקים

דפוס אילן

תחום: דפוס התמחות: כללי
טלפון: 08-8564666 פקס: 08-8563743
אימייל: sales@ilanprint.co.il אתר/פרטי ספק באינטרנט:
פעילויות בהן השתתף: בתים מדליקים , בתים מדליקים - תשעז
הוזן ע"י: אורית ענבר
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה