ספקים

דבורת התבור

תחום: הפעלות ילדים התמחות: כללי
טלפון: 04-6769598 פקס:
אימייל: bee@tour-galilee.co.il אתר/פרטי ספק באינטרנט:
פעילויות בהן השתתף: פסטיבל ימים לבנים - שבועות 2013
הוזן ע"י: ציפורנית פז
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה