ספקים

א.הפקות אירועים

תחום: הפקות התמחות: אירועים
איש קשר: אוראל תפקיד: טלפון נייד:
טלפון: 054-7347696 פקס:
אימייל: אתר/פרטי ספק באינטרנט:
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה