ספקים

לילי אמנות ישראל

תחום: שי לחלוקה התמחות: כללי
טלפון: 08-8681323 פקס:
אימייל: ofice@lilyart.com אתר/פרטי ספק באינטרנט: http://he.lilyart.com/
פעילויות בהן השתתף: אושפזיקה
הוזן ע"י: אורית ענבר
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה