ספקים

אריאל הורוביץ

תחום: מוזיקה התמחות: זמרים
איש קשר: מאיה ברנשטיין תפקיד: טלפון נייד: 054-5888887
טלפון: 07-22507120 פקס:
אימייל: Maya-b.co.il @maya אתר/פרטי ספק באינטרנט:
הוזן ע"י: עדי נחשון
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה