ספקים

נילי חצרוני

תחום: מוזיקה התמחות: זמרים
טלפון: 000000 פקס:
אימייל: אתר/פרטי ספק באינטרנט:
פעילויות בהן השתתף: בתים מזמרים
הוזן ע"י: אורית ענבר
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה