ספקים

ד"ר מיכה אנקורי

תחום: מנחים , מרצים יהדות התמחות: קבלה , מיסטיקה יהודית , פסיכולוגיה
טלפון: 09-8666349 פקס:
אימייל: Ankory3@inter.net.il אתר/פרטי ספק באינטרנט:
הוזן ע"י: עדי נחשון
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה