ספקים

חגי דביר

תחום: מנחים התמחות: יהדות
איש קשר: חגי דביר תפקיד: מדריך סיור טלפון נייד: 052-8747124
טלפון: 04-6782308 פקס:
אימייל: hagaydv@gmail.com אתר/פרטי ספק באינטרנט:
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה