ספקים

עדי נחשון

תחום: מנחים התמחות: אומנות , למידה מהצלחות , למידה מתמשכת , יהדות
טלפון: 054-9290060 פקס:
אימייל: adizayit@gmail.com אתר/פרטי ספק באינטרנט:
פעילויות בהן השתתף: פני הדור - בית מדרש לאומנים
הוזן ע"י: עדי נחשון
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה