ספקים

רינה ברקאי

תחום: מנחים התמחות: כללי
טלפון: 052-3344720 פקס:
אימייל: אתר/פרטי ספק באינטרנט:
פעילויות בהן השתתף: חכמים בבוקר
הוזן ע"י: עדי נחשון
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה