ספקים

טל קלאר העברי

תחום: מנחים התמחות: הנחיית קבוצות , בית מדרש
טלפון: 052-5308019 פקס:
אימייל: אתר/פרטי ספק באינטרנט:
הוזן ע"י: עדי נחשון
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה