ספקים

מכולת יונית

תחום: הסעדה- קיטרינג התמחות: כללי
טלפון: 08-8574752 פקס:
אימייל: אתר/פרטי ספק באינטרנט:
הוזן ע"י: אורית ענבר
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה