ספקים

ג'קי לוי

תחום: מרצים יהדות התמחות: כללי
טלפון: 054-6618446 פקס:
אימייל: info@jacky-levy.com אתר/פרטי ספק באינטרנט:
פעילויות בהן השתתף: פסטיבל ימים לבנים - שבועות 2013
הוזן ע"י: ציפורנית פז
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה