ספקים

ליאורה לוי

תחום: מרצים יהדות התמחות: סדנאות יצירה
טלפון: 052-2618070 פקס:
אימייל: אתר/פרטי ספק באינטרנט:
פעילויות בהן השתתף: מסע חי
הוזן ע"י: ליפשיץ יעל
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה