ספקים

מכון הרטמן

תחום: מרצים יהדות התמחות: הנחיית קבוצות
טלפון: 000 פקס:
אימייל: אתר/פרטי ספק באינטרנט:
פעילויות בהן השתתף: קורס הכשרת מנחי קבוצות לומדות
הוזן ע"י: נטע קציר
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה